Afdrukken

Gedragsprotocol

Geschreven door Hoofdredactie op . Gepost in Voetbal

Gedragsprotocol

Aurora heeft altijd een goede naam gehad op het gebied van sportiviteit en saamhorigheid. Dit willen wij graag zo houden. Doel van dit protocol is aan te geven welk gedrag bij Aurora getolereerd wordt, en wat wij van elkaar verwachten.

 

  Gedrag tijdens de wedstrijd

 • In het veld toont men respect voor elkaar en de scheidrechter
 • Beheers je in het veld, laat je niet uitlokken
 • Sportief gedrag, dit betekent: niet vloeken of schelden, geen discriminerende opmerkingen of terminale ziektes
 • De scheidsrechter en de grensrechters zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie
 • Ben je het ergens niet mee eens, blijf er niet mee lopen maar bespreek het met je teamleider of je trainer, doe dit na afloop van de wedstrijd.

 Gedrag buiten de wedstrijd

 • Wangedrag en/of vandalisme wordt niet geaccepteerd
 • (Jeugd) Ouders/verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden. Overleg vooraf met de teamleider hoe het vervoer georganiseerd is
 • Afmelden altijd persoonlijk bij de teamleider, niet via vriendjes etc.

 Persoonlijke verzorging

 • Spelers dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen met shirt in de broek
 • Horloges, ringen en kettingen zijn tijdens de wedstrijd verboden.

  Kleedkamers

 • Het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd schoon achtergelaten wordt
 • De teamleider controleert of de kleedkamer, en die van de tegenstander, schoon is
 • In de kleedkamer blijft men van andermans spullen af
 • Roken in de kleedkamer en de kantine (zaterdag voor 14.00 uur) is verboden
 • Voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer
 • Onder geen beding glaswerk in de kleedkamers meenemen.

De gedragsregels geven richting aan het gewenste en verwachte gedrag van alle betrokkenen binnen onze vereniging. Wees bewust van de regels, leef deze na, en wees aanspreekbaar op het moment dat naleving moeilijk blijkt te zijn. Als bestuur streven wij na om het goede voorbeeld te geven, en toe te zien op naleving van de regels. Hiervoor hebben wij de hulp van alle leden nodig. We rekenen op jullie.

 • Uitgedeelde gele en rode kaarten worden doorgegeven aan de KNVB
 • De KNVB-regels tav de spelerspassen worden strikt nageleefd