Afdrukken

Afhangregelement

Geschreven door Hoofdredactie op . Gepost in Tennis

De leden die aan hun financiële verplichting jegens S.V. Aurora sectie Tennis hebben voldaan, worden voor dat seizoen in het bezit gesteld van een geldig (eventueel tijdelijk) label op naam. Introducés gebruiken een introductielabel (zonder pasfoto). Het afhangbord staat buiten voor het clubgebouw.

  1. Het afhangen is altijd verplicht, strikt persoonlijk en kan alleen met een geldig label. Afhangen kan alleen op de hele, halve en kwart uren. De terrasklok aan de buitenzijde van het tennispaviljoen is bindend. 
  2. Voor een enkel geldt een speelduur van 30 min, voor een dubbel is dit 45 min. 
  3. U bent verplicht om tussen de afhangtijd en de aanvangsspeeltijd op het tennispark aanwezig te zijn. 
  4. Tennisleden, die na een tennisles willen tennissen, mogen afhangen na de tennisles op een tijd welke minimaal 15 minuten na afloop van de tennisles ligt.
  5. Het label, welke u hangt onder het tijdstip waarop u de baan wilt betreden, moet daar net zo lang blijven hangen totdat u zelf wordt afgehangen of u stopt met tennissen. Het label mag dus absoluut niet tijdens uw speeltijd worden verplaatst naar een volgende periode, ook niet als u op een andere baan aanschuift om verder te dubbelen.
  6. Vrije banen moeten eerst worden afgehangen. Als alle banen bespeeld worden, dan dient de langst bezette baan (labels hangen dan op vroeger tijdstip) eerst te worden afgehangen. Als er meerdere bezette banen zijn, waarbij de aanvang/afhangtijden aan elkaar gelijk zijn, dan dienen in de eerste instantie de banen te worden afgehangen waarop een enkelspel wordt gespeeld.
  7. Bij het spelen, zeker bij drukte, houden we de volgende logica aan: Jeugdleden t/m groep 8 van de basisschool mogen na 18.30 uur niet meer afhangen. Jeugdleden van 13 t/m 15 jaar mogen na 20.00 uur niet meer afhangen. Indien een jeugdlid (t/m 15 jaar) speelt met een seniorlid, gelden de afhangregels van de jeugd. Jeugdleden van 16 en 17 jaar hebben dezelfde rechten en plichten als senioren. Op woensdagmiddag hebben de jeugdleden voorrang op seniorleden. 
  8. Bij grote drukte is het streven om zoveel mogelijk leden te laten spelen en daarom is ieder tennislid in principe gerechtigd zijn label op een baan bij te hangen welke nog niet door 4 personen wordt bezet. Hierdoor wordt het dubbelspel bevorderd. 
  9. Controle en toezicht op naleving van dit afhangreglement berust in eerste instantie bij het bestuur en/of een door het bestuur aangewezen persoon. Een begripvolle houding van de tennisleden doet de rest. 

Er gelden gelijke rechten en plichten voor leden van Aurora Tennis alsmede de introducés. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Laat u in eerste instantie leiden door sportiviteit én redelijkheid!!!!