Afdrukken

Baanregelement

Geschreven door Hoofdredactie op . Gepost in Tennis

Artikelen:

  1. Het speelseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december. 
  2. De banen mogen alleen bespeeld worden wanneer de baan- en weersgesteldheid dit toelaten. 
  3. De banen mogen alleen betreden worden door leden van S.V. Aurora tennis met een geldig tennislabel, competitie- en toernooigasten alsmede introducés met een geldig introductielabel.

De banken op de tennisbaan mogen niet gebruikt worden als toeschouwerplaats. 

  1. De banen mogen alleen betreden worden door speelgerechtigden die tennisschoenen (dus géén voetbal en/of trimschoenen) dragen. Gangbare tenniskleding is verplicht, dus geen spijkerbroeken, ribbroeken e.d. Verder is het niet toegestaan om andere dan tennisattributen op de banen mee te nemen. 
  2. Het is ten strengste verboden de banen en het sportpark te verontreinigen met papierafval, vruchtenschillen, lege flessen e.d. Fietsen en bromfietsen moeten op de daarvoor aanwezige plaats worden gestald. De toegang tot het clubhuis dient (brom-) fietsvrij te zijn. 
  3. De speler(s) en/of derden, die op enigerlei wijze schade aan het speelterrein, sportpark, paviljoen en/of kleedruimtes toebrengen, worden door het bestuur aansprakelijk gesteld ter vergoeding van deze schade. Dit is eveneens van toepassing als de schade wordt toegebracht aan roerende goederen, welke zich op en rond de banen alsmede de kleedruimtes en paviljoen bevinden.
  4. Ieder lid dient zich nauwgezet aan het baanreglement te houden. Aanvullingen op het baanreglement (voor bijvoorbeeld competitie, toernooien e.d.) dienen in acht te worden genomen. Tijdens toernooien worden alle 4 de banen gebruikt, tenzij anders vermeld. Tijdens competitiewedstrijden bestaat de mogelijkheid dat er een baan beschikbaar is om vrij te spelen, maar het kan ook zo zijn dat alle banen gebruikt worden voor de competitie; indien dit het geval is, wordt dit opgenomen op de evenementenkalender op de Aurora Tennis site

Verlichting

De verlichting gaat automatisch uit om circa 23.15 uur. Alleen tijdens evenementen kan dit later worden. De bediening van banen 1 t/m 3 bevindt zich in de hal van de kleedruimtes. De verlichting voor baan 4 bevindt zich tussen baan 3 en 4 dient handmatig bediend te worden. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade welke voorkomt uit het niet naleven van dit reglement.