Afdrukken

Van de Bestuurstafel april 2020

Geschreven door Hoofdredactie op . Gepost in Voetbal

Van de bestuurstafel Logo AURORA kleur 1 kleinCorona

Het zijn bizarre tijden. Het beeld op straat begint langzaamaan te wennen: de stilte regeert, ook hier in Werkhoven. Je ziet alleen mensen die de hond uitlaten, boodschappen doen of een rondje hardlopen of fietsen. De school is al weken dicht, het Wapen gesloten (maar heel ondernemend bezorgen ze heerlijke maaltijden), geen Aurorajubileum, geen Jong Nederland-activiteiten, geen tennis of voetbal op ons sportcomplex.

Gevoetbald wordt er dit seizoen niet meer. Ook de komende maanden zullen er anders uitzien. Geen prachtige sportzomer, om maar iets triviaals te noemen. Geen Wimbledon, EK-voetbal, Tour de France en Olympische Spelen. Het is allemaal totaal onbelangrijk in het licht van de menselijke drama’s die de coronacrisis veroorzaken.

Wij hopen dat het goed met jullie gaat. Met al onze leden, supporters en sponsoren, je familie en vrienden. Zo nu en dan bereiken ons berichten dat er Auroreanen ziek zijn maar er gelukkig weer bovenop komen. Thuis en werk en onderwijs lopen door elkaar heen. Sporten en fitness ligt even stil. Gelukkig blijven we allemaal in beweging, hoe dan ook…
Wij hopen ook dat onze sponsoren gezond zijn en bestand zijn tegen de economische crisis.
Het voetbal staat weliswaar stil, maar wij zitten dat als bestuur absoluut niet. Er moet veel geregeld worden m.b.t. competitiezaken, financiën en onderhoud. Wij overleggen met elkaar en met de verschillende commissies. Ook vindt er virtueel overleg plaats met de KNVB, het sporthuis en het Algemeen Bestuur. Over de volgende (regel)zaken willen we jullie kort informeren:

 1. Verzoek bij KNVB: selectie van zondag naar de zaterdag
  • We hebben de reacties van de leden besproken. Van de totale ingezonden reacties zijn er enkele die tegen zijn maar het merendeel is positief over deze overstap. Met deze wetenschap is er een besluit genomen om overstap door te zetten. Wij gaan volgend jaar met de selectie op zaterdag spelen.
  • We hebben de KNVB op de hoogte gebracht van ons besluit en is door hen bevestigd.
  • We hebben inmiddels een werkgroep samengebracht die in bredere zin kijkt wat de overstap concreet betekend voor de organisatie van onze teams op zaterdag en zondag. Te denken valt aan veld indeling, barroosters, scheidsrechters enz.
 2. Aanvraag bij de gemeente m.b.t. de Tribune
  • Van de ingezonden reacties zijn er enkele die tegen zijn maar merendeel is positief over deze aanvraag naar de gemeente. Er is draagvlak vanuit de leden om hierin verdere stappen te nemen.
  • Een aantal kanttekeningen met suggesties van de leden willen we nader bestuderen. Hoe voorkomen we dat de tribune een hangplek plek wordt? Wat wordt het effect van de sfeer op het terras. Kunnen we niet beter het terras vergroten?
 3. Sportpark gesloten, maar hoe en hoe lang?
  • Nu de sportclubs gesloten zijn, spelen er veel vragen over het onderhoud van sportaccommodaties. Het Sporthuis is begonnen met het onderhoud van de velden, zodat wij over 10 weken weer kunnen voetballen op fraaie groene grasmatten. Wij verzoeken ieder nadrukkelijk om van de velden weg te blijven om het gras optimaal te laten groeien.
  • Om het voetballen enigszins te ontmoedigen zijn alle doelen van het veld verwijderd en op slot gezet
  • We zijn samen met jeugdcommissie aan het kijken hoe we het voetballen voor basisschoolleeftijd weer mogelijk kunnen maken op onze accommodatie na 11 mei en wachten hiervoor op het protocol van de gemeente en het sporthuis
 1. Kleedkameraccommodatie
  • We willen de kleedkameraccommodatie voor de zaterdagen uitbreiden door gebruik maken van de twee kleedkamers aan de tenniskant. We zijn hierover in overleg met het Sporthuis en afdeling Tennis
 2. Financiën
  • Als voetbalvereniging missen we deze en komende maanden behoorlijk wat bar-inkomsten, terwijl veel kosten gewoon doorgaan. Wij staan met elkaar voor grote uitdagingen en willen dan ook een beroep doen op ieders solidariteit. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is de contributie te (blijven) betalen, dragen leden op deze manier ook bij aan de continuïteit van de club zodat ook zij - zodra de situatie het toelaat – weer terecht kunnen op de accommodatie.
  • Verder hebben we waar mogelijk club abonnementen geschorst of stilgezet.
 3. Competitiezaken
  • De komende periode staat in het teken van het vormgeven van de nieuwe competities in alle categorieën. Zoals elk jaar weer een tijdrovende klus die achter de schermen soms tot veel hoofdbrekers en moeilijke te maken keuzes leidt.
 4. Sponsorcommissie
  • De sponsorcommissie is samen met Michiel en Ferdi Vermeulen begonnen met het gereedmaken en plaatsen van de nieuwe dug-outs langs het hoofdveld. Deze dug-outs worden bekostigd door ‘de vrienden van Aurora’.
  • De oude dug-outs van het 1e veld verhuizen nu naar het 2e veld
  • Alle sponsoren ontvangen een brief van de sponsorcommissie over de ontstane Corona-crisis-situatie. Begin mei komt er een nieuwe editie van de Aurora-glossy met daarin de (eind)standen van de competitie. Er is dan ook meer bekend over de elftalindeling en inschrijving van de nieuwe competitie.
 5. Jeugdcommissie
  • Er wordt hard gewerkt aan de indeling en begeleiding van de 12 jeugdteams voor het komend seizoen.
  • Daarnaast wordt gekeken hoe we sporten voor de jeugd mogelijk kunnen maken na 11 mei. Dit geldt op dit moment alleen voor jeugd tot en met bassischool leeftijd.
 6. Voetbalschool
  • Ook de voetbalschool ligt tot nader order stil. Wellicht dat de laatste uitspraak van de regering hierin verandering brengt. We zijn met alle betrokkenen druk bezig op hier een passende oplossing voor te vinden. We houden jullie hiervan natuurlijk op de hoogte.
 7. Barcommissie
  • Koelkasten en voorraden worden gecontroleerd op producten met houdbaarheidsdatum.
  • Bepaalde abonnementen worden opgeschort en andere laten we uit oogpunt van solidariteit doorlopen.

Wees attent, geef elkaar aandacht en houd vol en geniet van de positieve dingen die er in ons mooie Werkhoven wel zijn. Wij zijn Aurora en WIJ blijven Aurora!