Afdrukken

Contributie

Geschreven door Hoofdredactie op . Gepost in Voetbal

Contriburie 201CONTRIBUTIE TARIEVEN SV AURORA
2021-2022

 

Tijdens de ledenvergadering van 28 oktoer 2021 zijn de volgende contributies voor het seizoen 2021-2022 vastgesteld:

Peildatum 1/7/2021

Leden met de leeftijd 0 t/m 6 jaar 50,00 Euro
Leden met de leeftijd  7 t/m 8 jaar 105,00 Euro
Leden met de leeftijd  9 t/m 12 jaar 120,00 Euro
Leden met de leeftijd 13 t/m 19 jaar 135,00 Euro
Leden met de leeftijd ouder dan 19 jaar 185,00 Euro
Leden SVA en ondersteunende leden 40,00 Euro

 

 

 

 

Contributie

  • Peildatum is 1-7-2021 .
  • Geen incasso afgegeven betaal dan binnen 14 dagen.
  • De contributie wordt jaarlijks in rekening gebracht. Hoofdregel is dat alle leden een lidmaatschap voor een heel seizoen aangaan
  • De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld in de algemene leden vergadering.
  • Het bestuur behoudt de mogelijkheid om een lid de wedstrijden en/of trainingen te ontzeggen als er niet tijdig betaald is.
  • Als je onvrijwillig een gedeelte van het seizoen niet kan trainen of voetballen kan er een verzoek bij de penningmeester voor gedeeltelijke teruggave van de contributie worden ingediend. Het seizoen wordt hierbij ingedeeld in voor en na de winterstop. Alle verzoeken worden in het bestuur besproken. (contact gegevens penningmeester, zie de www.svaurora.nl)
  • Ieder lid is verantwoordelijk voor voldoende saldo op zijn rekening als er ge├»ncasseerd wordt. Aurora zal minimaal 1 week voor het innen van de contributie u middels een mail op de hoogte stellen.

Het bestuur wenst jullie een plezierig en sportief voetbalseizoen.

Contributie foto