Afdrukken

Privacy & Gedragsprotocol

Geschreven door Hoofdredactie op . Gepost in Voetbal

Privacy Protocol SV AURORA
Klik hier

Gedragsprotocol SV Aurora

 1. Inleiding

Een belangrijke doelstelling van SV Aurora is het creëren van een klimaat en omgeving waarin ieder individu zich op zijn gemak kan voelen en waar ouders van jeugdleden met een gerust hart hun kinderen aan kunnen toevertrouwen. SV Aurora wil eraan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Iedereen heeft recht op een veilige sportomgeving. Om deze omgeving te creëren maken we regels en afspraken. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! We willen daarom actief werken aan de bewustwording bij spelers, ouders/verzorgers, trainers en (bege)leiders, vrijwilligers, bezoekers/toeschouwers en scheidsrechters over wat wij gewenst gedrag, maar ook ongewenst gedrag vinden.

SV Aurora heeft altijd een goede naam gehad op het gebied van sportiviteit en saamhorigheid. Dit willen wij graag zo houden.

 1. Algemene gedragsregels

Doel van dit protocol is aan te geven welk gedrag bij Aurora getolereerd wordt en wat wij van elkaar verwachten. Dit gedragsprotocol gaat over hoe we met elkaar om willen gaan, maar vooral over de regels die we daarover met elkaar afspreken.

De gedragsregels geven richting aan het gewenste en verwachte gedrag van alle betrokkenen binnen onze vereniging. Wees je bewust van de regels, leef deze na, en wees aanspreekbaar op het moment dat naleving moeilijk blijkt te zijn. Als bestuur streven wij na om het goede voorbeeld te geven. En we zien toe op naleving van de regels. Hiervoor hebben wij de hulp van alle leden nodig.

Onze algemene gedragsregels zijn:

 • Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij. Iedereen is welkom.
 • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
 • Wij tonen waardering voor de scheidsrechter.
 • Wij laten de kinderen hun spel spelen.
 • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
 • Als er problemen zijn, maken we er melding van.

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging! 

Gedragsregels voor de spelers

 1. Je bent sportief, laat teamgeest zien als onderdeel van een team. Je helpt en steunt je  medespelers in het veld. Eventuele onsportiviteit van een ander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Je hebt respect voor de tegenstander, de trainer/(bege)leider en het publiek.
 2. Je neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden, of je meldt je tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kunt deelnemen. Je bent op tijd bij de training aanwezig en bij de wedstrijd op het aangegeven tijdstip. Je respecteert het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
 3. De scheidsrechter en de grensrechters zijn de baas. Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters. Je beïnvloedt de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 
 1. Je laat je niet ontmoedigen door een nederlaag en feliciteert de tegenstander met het behaalde succes. Ben je het ergens niet mee eens, blijf er niet mee lopen, maar bespreek het met je (bege)leider of je trainer, doe dit na afloop van de training of wedstrijd.
 2. Je draagt tijdens de wedstrijden het shirt van SV Aurora, maar niet tijdens de trainingen. Je bent zuinig op het shirt; dit is door de sponsoren/vereniging ter beschikking gesteld. Daarnaast draag je bij wedstrijden een witte korte broek en witte sokken. Deze schaf je zelf aan. Horloges, ringen en kettingen zijn tijdens de wedstrijd verboden.
 3. Je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers. Je helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training of het schoonmaken van de kleedkamer. Je meldt het aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan. Je slaat je voetbalschoenen buiten uit, of tegen de daarvoor bestemde plank in de kleedkamer (met prullenbak eronder). Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 4. Douchen na de training en de wedstrijd is gewenst.
 5. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geef deze in bewaring bij de trainer of begeleider. Laat dure spullen liever thuis. In de kleedkamer blijf je van andermans spullen af. De laatste speler die de kleedkamer verlaat, geeft dit door aan de trainer, zodat hij de deur op slot kan doen.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

 1. U bent een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. U vervult een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit. Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd. Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 2. U blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld. Direct langs de lijn zien wij liever ook geen rokende mensen. In de kantine is een algeheel rookverbod van kracht.
 3. U houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team. U mag uw kind en andere spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven. U valt een beslissing van de scheids- en grensrechter/ wedstrijdleider niet af en trekt nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 4. U doet mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team. U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. Binnen het team kan de afspraak zijn gemaakt, dat u zo nu en dan fruit verzorgt voor het team.
 5. U erkent de waarde en het belang van vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. U draagt daarnaast ook uw steentje bij aan het vrijwilligerswerk binnen SV Aurora. Vele handen maken licht werk.
 6. U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training/wedstrijd. En u ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training/wedstrijd.
 7. U betaalt op tijd de contributie. Spelende leden zeggen uiterlijk 15 mei op, maar bij voorkeur vóór 1 april, via: http://www.svaurora.nl/cms/index.php/voetbal/nieuwsarchief/3597-opzeggen-lidmaatschap-jeugd. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie voor het hele lopende verenigingsjaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de KNVB toe. Aan- of afmelden van het lidmaatschap kan via de website.
 8. Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging! 

Gedragsregels voor de trainer

 1. Je brengt spelers passie bij voor het spel. Je vervult een voorbeeldfunctie in woord, gedrag, enthousiasme en sportiviteit.
 2. Je overlegt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 3. Je respecteert door de scheidsrechter genomen beslissingen.
 4. Je bent verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.) en het opruimen ervan als er geen training meer wordt gegeven. Je zorgt ervoor dat het veld na de training (op tijd) leeg is. Je zorgt voor het netjes achterlaten van de kleedkamer.
 5. Je bepaalt in samenspraak met de (bege)leiders de opstelling van het team.
 6. Je ziet erop toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen. Je zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers bij afgelasting of wijziging.
 7. Je neemt deel aan de trainers-en leidersavonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 8. Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de technisch coördinator van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

Gedragsregels voor de begeleider

 1. Je hebt een voorbeeldfunctie voor het team. Je hebt respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 2. Je overlegt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 3. Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. Je ontvangt gastvrij de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter. Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het (digitale) wedstrijdformulier. Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorg je voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 4. Je bent verantwoordelijk voor de wedstrijdmaterialen (kleding, ballen, waterzak, etc.) en het opruimen ervan als er geen wedstrijden meer zijn. Je zorgt voor het netjes achterlaten van de kleedkamer, zowel uit als thuis. Je zorgt ook voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis (eventueel in samenwerking met ouders).
 5. Je verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 6. Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden en het was-, rij- en fruitschema en je bewaakt de staat van de teamkleding.
 7. Je neemt deel aan de trainers-en leidersavonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 8. Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de technisch coördinator van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 

Gedragsregels bezoekers / toeschouwers sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 1. Gedraag u op uw best en wees altijd sportief. U toont enthousiasme over goed spel van SV Aurora of over het gastteam. Bedenk dat de jeugd voetbalt voor haar plezier. De spelers zijn geen mini-profsporters. Een goed voorbeeld doet goed volgen.
 2. Respecteer en accepteer beslissingen van de scheidsrechter. U benadert sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 3. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. 
 4. Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet. Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
 5. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. Matig uw snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. Houd de toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrij.
 6. Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.

Gedragsregels rondom alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang.

 1. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Zorg dat u zich ervan bewust bent dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 2. Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 12:00 uur niet gewenst.
 3. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en de kantine.
 4. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

Gedragsregels voor de vrijwilliger

 1. U neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de (bege)leider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 2. U fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 3. U maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 4. U bent zuinig op kleding, materialen, gebouwen en eigendommen van SV Aurora

Gedragsregels voor de scheidsrechters/wedstrijdleiders

 1. U past de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeelt ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 2. U zorgt ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig ingrijpen.
 3. Het gedrag van de scheidsrechter wedstrijdleider dient te allen tijde sportief te zijn: geen woorden maar daden.
 4. U bent daadkrachtig, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 

Gedragsregels voor het bestuur

Het bestuur:

 1. Voert beleid dat gericht is op sportiviteit/Fair Play binnen SV Aurora en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueert het beleid periodiek en stuurt waar nodig bij. 

 2. Stelt kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.

 3. Zorgt ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. Fair Play in sport en spel.

Waar gelden de regels van de gedragscode?

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.