Afdrukken

Van de Bestuurstafel

Geschreven door Hoofdredactie op . Gepost in Voetbal

Veld zand 200Onderhoud van het trainingsveld 

Afgelopen periode was het (bijna) onmogelijk om goed te trainen op het trainingsveld. Het oppervlak was hobbelig en er waren zaten kuilen in het veld.
Door de regen bleek het moeilijk om het trainingsveld te slepen en daarmee vlak te houden. Het handmatig opvullen van oneffenheden had niet het gewenst effect. Hierdoor was het trainen op een deel van het veld niet te doen.

Er zijn verschillende gesprekken met het sporthuis geweest. 

Zoals jullie misschien gemerkt hebben wordt het trainingsveld nu anders aangepakt. Het sporthuis heeft de opdracht gegeven om te  wiedeggen, 40 ton zand op het trainingsveld uit te strooien en aansluitend afvlakken. Daaropvolgend gaan ze het ook nog slitten waarmee we verwachten dat de problemen met de ongelijkheid verleden tijd zijn.
Het is goed om te zien dat het veld z’n water goed kwijt kan. Na de forse neerslag van enkele weken geleden is het veld over de hele linie goed droog wat aangeeft dat de genomen maatregelen in ieder geval een positief effect hebben. 

2 Weken geleden is er  in het hoofdveld rooddraad geconstateerd, het veld is hiertegen behandeld. 

De komende week ontvangt het bestuur een conceptnota van het Sporthuis m.b.t. het toekomstig onderhoud van onze drie sportvelden. Het betreft de aanpak en het effectiever gebruik van het trainingsveld en het tweede veld. Ook het onderhoud van het nieuwe hoofdveld wordt erin opgenomen. 

Sportieve groet,

Wijbe


 

BestuurstafelVan de bestuurstafel  (september '15)

Het seizoen 2015 – 2016 is weer begonnen. De eerste beker en competitiewedstrijden zijn gespeeld, de ene verliep  iets succesvoller dan de ander...."
De zomerstop betekent voor veel leden 'rust'  en anderen moeten juist extra hard werken.
Denk bijvoorbeeld aan

  1.        Contact met het sporthuis over het onderhoud van de velden. Wordt er wel genoeg beregend, wordt er voldoende en secuur gemaaid? Wanneer mogen we de velden weer gebruiken etc..
  2.       Zorgen dat alle teams weer een sponsor hebben. En dit is gelukt! 
  3.       Zorgen dat alle teams, die nieuwe shirts krijgen, de juiste sponsor op het juiste shirts wordt gedrukt , de bedrukking  goed is en dat de shirts op tijd binnen zijn.
  4.       Controleren of er genoeg ballen, hesjes etc. aanwezig zijn. Kijken of ieder team ook een eigen hokje voor de ballen kan krijgen. 
  5.       Aanmelden van nieuwe spelers / speelsters. 
  6.       Plannen maken hoe we het  (achterstallig) onderhoud van het gebouw gaan aanpakken. 
  7.       De schoonmaakwerkzaamheden en bestellingen. 
  8.      Teamindeling, trainers,elftalleiders zoeken en het afstemmen van de trainingstijden. 

En zo vergeten we vast nog velen die ook tijdens de zomerstop, of misschien beter gezegd juist tijdens de zomerstop, heel druk bezig zijn.
Bedankt allemaal dat we ook dit seizoen weer kunnen voetballen!  

Na het noodweer van 30 augustus was de kleedkamer en de ASB-ruimte vol met water gelopen. Door  ingrijpen en opruimen  was het mogelijk om snel gebruik te maken van schone kleedkamers. Bedankt hiervoor! Het sporthuis zal onderzoeken hoe in de toekomst wateroverlast voorkomen kan worden.  

Zowel het hoofdbestuur als het jeugdbestuur hebben de eerste vergadering achter de rug. 
Ook dit seizoen zal er genoeg te bespreken zijn. Bijvoorbeeld het contract van het tweede veld dat aan het eind van dit seizoen zal aflopen, hoe kunnen we zorgen voor voldoende scheidsrechters, onderhoud van de kantine, werven van nieuwe sponsoren, werven van nieuwe trainers en leiders en toch nog maar weer eens de mogelijkheid van een kunstgrasveld bestuderen en bespreken met de gemeente.  

Zowel het hoofd als het jeugdbestuur gaan er  met volle kracht tegenaan! We rekenen weer op jullie steun en verwachten vele extra handjes bij alles wat er binnen sv Aurora gedaan moet worden!! Want je kent vast het verhaal over iemand, iedereen, niemand…..  

Het bestuur wenst iedereen een heel mooi, gezellig en sportief seizoen toe! Dat er maar vele kampioenschappen gevierd mogen worden.  

Sportieve groet, 

Hoofd en jeugdbestuur 

 


 

Van de Bestuurstafel 24 mei '14
Kunstgrasveld voor Bunnik 

Wij feliciteren het bestuur en onze voetballende collega's van Bunnik met het besluit om met ingang van het nieuwe seizoen op een kunstgrasveld te gaan voetballen, dit hebben zij besloten tijdens hun Algemene Ledenvergadering mei jl.  

Bunnik ’73 heeft het geluk dat ze met een pilot van de BAM en de KNVB mee kunnen doen. Ze krijgen een nieuw soort laag onder het kunstgras. Door de speciale onderlaag is het in de toekomst mogelijk om nieuwe kunstgrasvelden goedkoper aan te leggen. Het aanbod van de BAM is voortvarend en effectief opgepakt. Jammer, maar begrijpelijk is dat de gezamenlijke aanpak naar de politiek van de drie voorzitters van Bunnik, Odijk en Aurora nu aangepast moet worden. Misschien is het wel een voordeel dat de Bunnikse politiek en het Sporthuis nu supporter zijn van een dergelijk initiatief. 

Als bestuur van SV Aurora gaan wij opnieuw onze koers en kansen bepalen bijvoorbeeld door het opgeven van twee  natuurgrasvelden ten behoeve van 1 kunstgrasveld. 

We komen voor de Algemene Ledenvergadering in oktober met een kostenplaatje. Kosten (aanschaf - exploitatie en onderhoud) wegen we af tegen de hogere opbrengsten uit bar - contributie - sponsoring - zelfwerkzaamheid ). Wie weet komt de BAM ook ons tegemoet nu ze naast het hoofdveld woningen gaan bouwen...  

Wordt vervolgd! 


Van de Bestuurstafel 12 mei '14
Gesprek met de gemeente  

Op dinsdagmorgen  22 april zaten we op uitnodiging van (ex)wethouder Koopmanschap bij de gemeente voor het finale gesprek over de €15.000 die Aurora zou moeten bijdragen aan het tweede veld. Erik, Wijbe en Rene hadden alledrie vrij genomen van hun werk om de laatste klap te geven op het overeengekomen bedrag. Maandenlange  onderhandelingen waren eraan voorafgegaan, inclusief een intern onderzoek op het gemeentehuis en inclusief de excuses van de miscommunicatie van sporthuis en gemeentehuis. 

Met de gemeente was al besproken dat aurora het volledige bedrag van de €15.000 niet hoefde te betalen omdat wij zelf veel werk  verzet hebben, omdat de kwaliteit van het veld onvoldoende is en omdat noch het sporthuis, noch Aurora betrokken zijn geweest bij de aanleg. De gemeente heeft alle drie de punten toegegeven.  We hadden berekend dat aurora voor een bedrag van € 11.500,- aftrekposten had en dus nog een bedrag van € 3.500,- zou moeten betalen. Aurora was bereid om dit bedrag te betalen. Helaas kwam de wethouder terug op haar eigen punten. Zij eisten na alle constructieve onderhandelingen alsnog €9000.  

Het bestuur van Aurora heeft meteen aangegeven dat dit bedrag onacceptabel is en niet volgens de afspraak. Het gesprek was hierna klaar. De onderhandelingen zullen met de nieuwe wethouder vanaf het beginsignaal geopend worden. Wordt vervolgd! 

Conclusie:  
Na 2 jaar veel energie te hebben gestoken in gesprekken zijn we met de gemeente weer terug bij af.  Besluit bestuur: Aurora zal de huurovereenkomst van het tweede veld niet ondertekenen tot er een besluit is genomen dat recht doet aan de waar aurora het mee eens is.
 


Van de Bestuurstafel 24 juni '13

Seizoenafsluiting juni 2013

Aurora huilt en Aurora lacht! Erger verliezen kan niet. Mister Aurora is niet meer.
We hebben intens en uitgebreid stilgestaan bij het onverwacht overlijden van Clemens, ons maatje en onze clubicoon. Verder is en was niets meer belangrijk. Echter, het leven gaat door wordt gezegd...de stoplichten springen gewoon weer op rood, iedereen gaat weer naar zijn werk of naar school. Vakanties worden gepland en genoten. De muziek schalt en de zon schijnt weer. Maar wat zullen we hem missen.

Er werd ook gevoetbald en hoe? Om Clemens onvergetelijk te maken zorgde ons eerste team voor promotie naar de derde klasse. Terecht dat het contract met Gerard Pouw allang van tevoren en voor twee jaar was verlengd! Kwestie van vertrouwen ....
Wat lagen winnen en verliezen dit jaar dicht bij elkaar. Wat voelden we ons een hechte roodwitte familie die lief en leed met elkaar deelde en deelt.
We hebben gezongen en gesprongen bij de verschillende kampioenschappen; dames 1 kampioen, Aurora 1 promotie naar de derde klasse en 4 jeugdteams kampioen.
Er zijn nieuwe sponsorcontracten aangegaan, zoals met de Rabobank.
Respect en sportiviteit waren belangrijke items dit jaar. Op de voetbalvelden is helaas nog steeds teveel onsportiviteit en geweld en te weinig respect. Wij hebben er binnen onze vereniging op alle niveaus over gesproken en de woorden respect en sportiviteit in daden omgezet. Geen geweld op of rond het voetbalveld.
We hebben het gesprek met de gemeente weer opgepakt om te strijden voor drie groene velden en wie weet op den duur voor een altijd groen kunstgrasveld.
We gaan aan de slag met het bepalen van onze Aurora Ambitie. Bij de jaarvergadering in oktober komt het beleidsplan op tafel.
Het pad naar de kantine wordt geëffend (nog net geen rode loper) zodat we ons als een ware gastheer in de derde klas kunnen presenteren.
Het ongewone seizoen vol lief en leed sluiten we af. De plannen voor het komend seizoen liggen klaar. De herinnering aan Clemens blijft!
Dank en hulde voor alle inzet van iedereen. Wij blijven een vereniging van geen woorden maar daden, niet lullen maar poetsen, niet zeuren maar aanpakken. 'Ja-maar' of slachtoffergedrag past echt niet bij ons! De Positenna wordt uitgereikt tijdens de laatste bestuursvergadering in juni.
Als bestuur zijn wij gelukkig en trots om ons cluppie te mogen besturen. Dank voor het vertrouwen en de voldoening die jullie ons gaven. Wij gaan er weer een jaar voor, met Lucas in ons spoor!  

Namens Marcel, Bas, Freek, Rene, Rudy, Erik en Lucas, 


Van de Bestuurstafel 5 mei '13 

5 mei: sv Aurora Dames 1 kampioen 5e klasse

Na een spannende uitwedstrijd in Soest, waarin onze dames op het scherpst van de snede de strijd aan moesten gaan met naaste belager Soest 2 (met 6 speelsters uit Soest 1) heeft de sv Aurora Dames 1 het welverdiende kampioensschap behaald in de 5e klasse van de KNVB. Met een kanppe 2-0 overwinning en het honderdste competitiedoelpunt sleepten zij de laatste benodigde punten binnen!
Trots en uitgelaten werden onze heldinnen met veel confetti, champagne, applaus, bloemen en kampioensschaal op het sportpark onthaald.
Voor het eerst in de clubhistorie heeft sv Aurora een standaard damesteam als KNVB-kampioen met promotie naar de vierde klas. Geweldig!
Volgende week –na de laatste competitiewedstrijd- wordt het kampioensfeest voortgezet met een feestelijke tocht door het dorp; heel Werkhoven mag het weten hoe trots we met zijn allen zijn!
Namens het bestuur: "Gert-Jan en meiden…geheeelveeeeeeliciteerd"!! Freek, Lucas en Rudy bedankt voor het op hoger niveau brengen van de tactische en technische kwaliteiten van de meiden.
Zondag 12 mei maken we er (weer) een mooi feestje van! 

 

Clemens is er KLAAR mee!

Jong en oud van de familie van Impelen, oud-spelers uit de kampioensjaren en het huidige vierde elftal hebben met zijn allen Clemens door een erehaag van het veld begeleid na zijn laatste wedstrijd als spelend lid. Op zijn shirt prijkte met grote letters het woord KLAAR!
Overladen met bloemen, cadeaus en mooie herinneringen werd Clemens door de voorzitter in het zonnetje gezet. Wat een geweldige sfeer heerste er op ons terras.
Met zijn 50 actieve jaren als voetballer en 555 doelpunten en zes kampioensschappen werd Clemens formeel “lid van verdienste” van sv Aurora.
Getraind door Theo Lieshout, Gerard vd Wiele, Karel Castrop, Jan van Hout en Andre Kalmijn bleef Clemens steeds dezelfde vreemd en makkelijk scorende spits.
Kampioenschappen met het eerste elftal in het seizoen dat Astrid werd geboren (76-77) en Nico (seizoen 80-81). 555 doelpunten in 50 jaar als speler,  gemiddeld 11 doelpunten per jaar…dat haalde hij vroeger dik (met meer dan 20 of meer goals) en de laatste jaren nauwelijk..laatste doelpunt tegen CDW op aangeven van Nico en Martijn.
Clemens maakte de mooiste doelpunten uit de moeilijkste en meest verrassende hoeken  (kwam het door zijn kromme benen?)
Ging hij alleen op de keeper af, dan werd het meestal geen doelpunt
Enkele ankedotes: Scoren vanuit de meest onmogelijke situaties bv vanaf de aftrap. Speler buitenom passeren met de bal buiten en zelf onder de benen van een grote tegenstander door. Een corner die er in een keer inging in een harde risicovolle wedstrijd   en Clemens die meteen de kleedkamer opzocht. Ziek, brak en misselijk naar een wedstrijd in Maarssen…maar wel scoren. Clemens hoorde je nauwelijks in het veld, alleen wanneer hij luidruchtig anderen tot rust maande.
Zijn familie leefde altijd erg mee. Ook nu weer was het druk met familie, kinderen en kleinkinderen. Een betrokken voetbalfamilie. Anja jarenlang als supporter en bestuurslid. Patrick als scheidsrechter. Nico en Martijn als medespeler.
We gunnen Clemens dit prachtige afscheid als spelend lid, maar niet als vrijwilliger van de sv Aurorafamilie. Daarbij kunnen we hem niet missen.
Met een mooi fotoboek, een schitterend horloge met inscriptie, een trofee als lid van verdienste, veel bloemen en een hoop gezelligheid werd dit afscheid voor Clemens onvergetelijk.
We zien je nog graag als scheidsrechter, materiaalman, klusjesman, clubman, manusje van alles bij Aurora…..tot ook dit niet meer gaat en dat duurt vast nog vele tientalle jaren in goede gezondheid
. 

Namens het bestuur: "Clemens bedankt!!!"

 


 

Van de Bestuurstafel 13 januari '13

Op 9 januari zat het bestuur met vertegenwoordigers van de verschillende commissies aan tafel. In precies een uur werd duidelijk dat ons cluppie floreert dankzij de  enthousiaste inzet van de barcommissie (Sandra, Martijn en Esther) die de kantinesfeer en de baropbrengst weer verbeterd heeft. De verhoging van de btw wordt proactief opgepakt! De Sponsorcommissie (Freek, Koen, Michiel, Frank en Bert) is met de 68 borden en de 16 sponsortenues en sponsoractiviteiten als kerstkaartactie, speciale sponsorbijeenkomst en balsponsoring ook succesvol bezig. Na de successen met het oktoberfest en de riraloladeavond heeft de Activiteitencommissie (Joost, Roy B en Roy M en Matthijs) enthousiaste plannen voor de omlijsting bij derbywedstrijden van ons eerste en het gezelligheidstoernooi! We zullen het meemaken! De materiaalcommissie (Clemens & Huub) bespaart veel voor de club door effectieve inkoop en zorgzaam en zuinig omgaan met de spullen! En die nieuwe uitdagende doelnetten komen er! De commissie wedstrijdzaken  (Lucas van Leeuwen en Martin Hogendoorn) heeft het wedstrijdsecretariaat helemaal up to date, inclusief nieuwe scheidsrechter en de voorbereidingen voor het digitaal wedstrijdformulier dat volgend seizoen algemeen gebruikt gaat worden. Cursusbijeenkomst voor leiders volgt op korte termijn! Samen met Wim Oskam worden de wedstrijden verdeeld over de velden en indien noodzakelijk wedstrijden afgelast. Iedereen heeft kunnen zien hoe Peter Beemer samen met Jan de Klein onze website in een gloednieuw rood-wit jasje heeft gestoken met een waardevolle schat aan informatie en handige links naar sociale media als Facebook en Twitter....sv aurora is bij de tijd! Als de jeugdcommissie dan ook nog het 40e!!!  F-lid mag verwelkomen en daadwerkelijk met waarden als sportiviteit en respect aan de slag gaat, kunnen wij samen trots en tevreden zijn. Eigenlijk zou iedereen die hier genoemd is,  Auroreen van het jaar moeten zijn, maar iemand als Bert de Gier staat in 2013 model voor het  enthousiasme en betrokkenheid die veel leden hebben.

Een prachtig voorbeeld van enthousiasme, betrokkenheid en proactiviteit is Egbert Molenaar, die de rest van het seizoen Milan gaat vervangen als cotrainer van de selectie!