Afdrukken

Corona protocol SV AURORA

Geschreven door Hoofdredactie op . Gepost in Voetbal

200Corona protocol SV Aurora

Om het voetbal op een veilige manier en binnen de geldige regels te faciliteren, alsmede het gebruik van de kantine, is dit protocol opgesteld. We kunnen de maatregelen in een aantal categorieën verdelen:


 1. Algemene regels en afspraken omtrent Corona
 2. Regels en afspraken op en rondom het sportpark
 3. Regels en afspraken in de kantine en op het terras (horeca regels)
 4. Regels en afspraken op wedstrijddagen tijdens en rondom de wedstrijd
 5. Regels en afspraken tijdens en rondom trainingen
 1. Algemene regels en afspraken omtrent Corona

Naast de bovenstaande categorieën wordt er van onze leden en van toeschouwers verwacht dat zij hun gezonde verstand gebruiken. Er zijn algemene richtlijnen waar eenieder zich aan dient te houden ongeacht sport, werk of welke andere situatie dan ook. SV Aurora volgt hierin de RIVM of door de overheid opgelegde richtlijnen en maatregelen. Vertaald naar de SV Aurora praktijk:

 • Spelers, vrijwilligers, en toeschouwers, ongeacht de leeftijd, komen alleen naar het sportpark wanneer men niets mankeert. Blijf bij klachten thuis en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw ellenboog.

Wanneer er Corona wordt geconstateerd bij 1 van de leden dan gaat het volgende protocol in werking:

 • De speler licht zijn trainer en begeleiding in;
 • Afhankelijk van het moment van oplopen van corona, wordt nagegaan of de overige spelers met hem/haar in contact zijn geweest; De overige teamleden worden indien noodzakelijk geïnformeerd over de besmetting.
 • Verder volgen we de aanwijzingen van GGD.
 • Op basis van de aanwijzingen van de GGD besluit het bestuur of een volledig team tijdelijk wordt stilgelegd;
 1. Regels en afspraken op en rondom het sportpark

De leden en toeschouwers worden opgeroepen via de hoofdingang het sportpark te betreden, zodat er geen overbodige bewegingen rondom de velden zijn. Het maximaal aantal bezoekers op het sportpark is 250 mensen. De verwachting is dat we hier niet aan gaan komen.

 

 1. Regels en afspraken in de kantine en op het terras

Hier dienen de horeca regels gehanteerd te worden:

 1. Er wordt 1,5 meter gehanteerd in de kantine en op het terras voor iedereen van 18 jaar en ouder;
 2. Maximaal 35 personen in de kantine, danwel niet meer dan het aantal zitplaatsen; Niet zitten aan de bar.
 3. Maximaal 100 personen op het terras.
 4. Toegang via de zijdeur op het terras, uitgang via de voordeur;
 5. Bij de zijdeur staat een tafel waarop eenieder zijn persoonlijke gegevens (naam en telefoonnummer) kunnen achterlaten. Jeugd vanaf 13 jaar en ouder moeten dit invullen.
 6. Betaal via de pin. Er wordt geen contact geld geaccepteerd;
 7. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 8. Reserveren doen we niet aan, want dat kunnen we niet faciliteren.
  1. Regels en afspraken op wedstrijddagen tijdens en rondom de wedstrijd
 9. Jeugdleden van 13 jaar en ouder dragen een mondkapje wanneer personen buiten het eigen huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 10. De velddienst ontvangt de leider van de tegenstander en neemt de volgende actie:
  1. Vraagt de leider of zij niemand hebben met klachten.
  2. Geeft de leider de kleedkamersleutel en legt hem de coronaregels uit.
  3. Neemt na de wedstrijd weer de sleutel in
 11. Wedstrijdbesprekingen buiten op het veld.
 12. Niet meer dan het aangewezen aantal mensen per keer in de kleedkamer. Dat is maximaal 7 en 2 tegelijkertijd douchen. Dit geldt niet voor de jeugd tot 18 jaar;
 13. Kleedkamer 1 en 2 kunnen via de normale ingang de kleedkamers in. Kleedkamer 3 en 4 via de ingang aan de tenniszijde.
 14. We komen in de rust niet terug in de kleedkamer, maar rusten op het veld.
 15. Op wedstrijddagen worden de kleedkamers gebruikt voor de uitspelende teams. De spelers van SV Aurora worden opgeroepen om thuis om te kleden en na de wedstrijd thuis te douchen.
 16. Voor alle sportactiviteiten geldt dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 17. Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 18. Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 19. Wijs spelers op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen highfives; spuug niet op het veld.
 20. Na een wedstrijd of training wordt de kleedkamer zo snel mogelijk verlaten;
 21. Er wordt niet gegeten of gedronken in de kleedkamer;
 22. In de dug-out is de 1,5m maatregel ook van toepassing. De overige spelers en/of begeleiding moeten naast dug-out plaatsnemen;
 23. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 24. Maak geen gebruik van gezamenlijke bidons.
 25. Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden.
 26. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 27. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 1. Regels en afspraken tijdens en rondom trainingen
 2. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 3. Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 4. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt;
 5. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 6. Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
 7. Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 8. Wijs spelers op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen highfives.
 9. Laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 10. Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 11. Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 12. Niet meer dan het aangewezen aantal mensen per keer in de kleedkamer. Dat is maximaal 7 en 2 tegelijkertijd douchen. Dit geldt niet voor de jeugd tot 18 jaar.
 13. Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 14. Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;

klik hier voor printversie.