Afdrukken

Extra Algemene Leden Vergadering

Geschreven door Hoofdredactie op . Gepost in Voetbal

Extra ALV500Actiepunten Algemene Leden Vergadering oktober 2023

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van XXX oktober zijn er een aantal suggesties gedaan in het kader van het veldonderhoud en het plaatsen van verlichting rondom het eerste veld. Het bestuur is aan de slag gegaan met deze vragen en hebben contact gezocht met Sporthuis Bunnik. Hieronder de antwoorden van het Sporthuis. 

 

Verlichting hoofdveld

Zoals jullie zelf aangaven ligt de investering voor verlichting op het hoofdveld op ca. € 15.000. Voor plaatsing moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Die zal de omwonenden nadrukkelijk betrekken bij die aanvraag, omdat zij direct belanghebbenden zijn. De kosten voor die aanvraag komen voor rekening van de aanvrager, in dit geval de vereniging.
In 2017 heeft de gemeente verlichting aangebracht op veld 2 zodat dit veld incidenteel ook ingezet kan worden als trainingsveld. Samen met het trainingsveld valt dit ruim binnen de capaciteitsnormen voor trainingscapaciteit van de bond. 
Dat is voor Sporthuis Bunnik reden om geen toestemming te geven om op het hoofveld te trainen. Bovendien is het veld hiervoor niet geschikt. Het hoofdveld is een wedstrijdveld, en kan daarom niet gebruikt worden als trainingsveld. Een wedstrijdveld kan zo’n 250 uur per jaar bespeeld worden, een trainingsveld het dubbele.

Extra onderhoud

De vereniging heeft aangegeven dat zij willen investeren in extra onderhoud van de grasvelden. Er wordt gedacht aan een bedrag van € 2.500,00 per veld per jaar. Dilemma hierbij is dat de kwaliteit van onderhoud altijd onderhevig is aan de weersomstandigheden. Omstandigheden die niet te voorspellen, maar wel is duidelijk dat er steeds meer sprake is van extreme weersomstandigheden. Daardoor is moeilijk aan te geven of een extra investering ok daadwerkelijk tot het gewenste effect leidt, en wat is dat gewenste effect? Dat is voor Sporthuis Bunnik een reden om terughoudend te zijn bij dit aanbod. Het onafhankelijke bureau BAS, die de velden het afgelopen jaar heeft gemonitord heeft desgevraagd aangegeven dat het huidige onderhoudsprogramma voldoet. Een suggestie van onze kant is om – als dergelijke bedragen beschikbaar zijn – dit te reserveren voor verkunstgrassing van een van de velden op termijn, zoals dat ook door Bunnik 7e en SV Odijk is gedaan.  

Hoe nu verder:

Gezien bovenstaande heeft het bestuur besloten niet verder te gaan met beide voorstellen, aangezien ze onzes inziens het geen haalbare mogelijkheden zijn.
Tijdens de vergadering heeft het bestuur een voorstel gedaan om een overkapping te realiseren over het terras aan de zijde van het eerste veld. Graag zouden we met jullie wederom van gedachten willen wisselen om te bepalen of dit op dit moment een goede investering zou zijn. We willen dit doen middels een extra ALV en wel op 29 mei, 19.30 uur, kantine SV Aurora. De uitnodiging en agenda volgen snel. Graag zien we jullie dan!